-A +A
Textstorlek

Programöversikt

REDOVISNING

PsykBase har redovisningsfunktioner för att registrera samt hålla en översikt på betalningar från landstinget, patienter och kontakter. Programmet håller kraven i redovisningslagstiftning. Övrig redovisning registreras inte i PsykBase, för komplett redovisning måste därför siffror från  PsykBase överföras till en revisor eller ett separat bokföringsprogram.

BETALNINGAR FRÅN PATIENTER

PsykBase beräknar automatiskt ut utestående belopp för varje patient baserat på ifyllda arvodestaxor. Om den aktuella kliniska praktiken har ersättning från landstinget kan standardtaxorna användas och PsykBase beräknar utestående belopp upp till frikort. På kliniker som inte har återbetalning kan man definiera sina egna arvodestaxor. För sådana arvodestaxor sätter man hela fordran som arvode(betalas av patienten). PsykBase kan skriva ut fakturan till patienten där det utestående beloppet inom den valda perioden automatiskt läggs på. Om man i stället erhåller kontant betalning, kan erhållet belopp redovisas direkt i PsykBase och utestående belopp korrigeras automatiskt.

FAKTURERA UPPDRAGSGIVARE

PsykBase har också funktioner för att skapa/ skriva ut fakturor till andra uppdragsgivare.Om du som exempel utför rådgivning, utbildning eller konsulttjänster har du möjlighet att fakturera detta arbete från PsykBase. Detta gör att du kan samla alla intäkter relaterade till kliniken. I PsykBase finns området “Kontakter” för att registrera professionella partners och uppdragsgivare. Du registrera först en uppdragsgivare som en kontakt. Sedan bokar du aktiviteter på den aktuella kontakten. Sedan kan du skriva ut fakturan för utfört arbete, baserat på valt timpris. Du har också möjlighet lägga till utlägg som resor, logi och uppehälle kopplat till uppdraget. Utöver detta kan du också skapa fakturor baserade på fri text, som inte är kopplade till specifika möten eller resor.

ÅRSRAPPORTER

PsykBase har flera rapporter som sammanfattar krav och intäkter. Rapporten under “Inbetalningar” listar alla betalningar registrerade inom en vald tidsperiod och sammanfattar fordringar, betalningar och utestående betalningar inom denna period. Denna rapport är lämplig att skicka till revisor som redovisning på inkomst. Det finns också flera andra rapporter, bland annat en “Kundrapport” som sammanfattar fordringar  betalningar och utestående belopp per kund (patient, landstinget, kontakt).

Print Friendly