-A +A
Textstorlek

REFERENSER

PsykBase har många nöjda användare.
Vi har frågat några av dem vad de tycker om PsykBase, de svarade:

“Som nyöppnad behandlingsmottagning i behov av ett flertal speciallösningar har PsykBase visat på både hög kompetens och flexibilitet. PsykBase rymmer både expertis inom psykologisk behandling, journalföring samt programmering och är mån om att bistå sina kunder i de utmaningar som uppstår.”

Johanna Thomtén, leg psykolog, lektor i Psykologi F.d. mottagningsansvarig för Mittuniversitetes Psykologmottagning Avdelningen för Psykologi Mittuniversitetet, Östersund


“Psykbase har alla funktioner som behövs för att kunna föra journal på ett säkert och tidsbesparande sätt. Administrationen av bokningar, brev, fakturor etc förenklas genom att vara sammanhållen. Äntligen ett pålitligt journalsystem som är uppbyggt och designat för psykologisk vård och behandling!”

Alexandra Arnberg Leg. Psykolog – Leg. Psykoterapeut, Moment Psykologi.


“Det journalföringssystem som PsykBase anpassat till svenska förhållanden rymmer allt som den kliniskt verksamma psykiatern, psykologen och psykoterapeuten kan önska sig för att kunna följa jornalföringsreglerna och för att underlätta sitt eget arbete.”

Anders Engquist fil dr. Leg. psykolog – Leg. psykoterapeut.


“Aspit är en skräddarsydd IT-partner för ATV som leverantör av psykoterapi tjänster. PsykBase fungerar för oss som en pålitlig, professionell och mycket funktionell lösning för databehandling av känsliga personuppgifter. PsykBase och de datasystem Aspit utvecklat uppfattas i första hand som funktionell och användarvänliga. Aspit har varit vår IT-partner på 8 år.! uppföljning och servicekvalitet är prime ”
Administrerande direktör, Marius Råkil, Stiftelsen Alternativ till våld (ATV)


“SiT Psykososial helsetjeneste är en psykologisk terapi tjänst för studenter i Trondheim.
Vi har haft nöjet att använda PsykBase och PsykBase Onlines patientadministrationsprogram sedan 2006 och gör det fortfarande.
Systemet är användarvänligt och servicen bra.”
Kalendern, fil / patientdata, register och ledningsfunktioner är optimalt för våra syften - och vi har praktiskt taget inte haft något ”driftstopp” sedan starten. ”
Direktör Ottar Hummelsund, SiT Psykososial helsetjeneste, Trondheim


“PsykBase är ett användarvänligt och säkert system för hantering av patientinformation. Supporten är mycket bra och jag får snabb hjälp i ett hektiskt liv.”
Elisabeth Tufte Sand, Seniorklinikken, Asker


“Att arbeta i PsykBase är så effektivt att jag inte behöver anställa en sekreterare. Jag har varit en användare sedan 2006 och har alltid varit nöjd med programmet och servicen.”
Psykiater Leif S. Hauge, Stord


“PsykBase är ett användarvänligt program, samtidigt som det är fullt av avancerade funktioner. Jag är imponerad av hur programmet ständigt uppdaterar sig självt, och snabbt anpassar sig till nya krav.”
Psykiater Søren Borg, Sandvika (Customer # 1)


“Jag har använt PsykBase de senaste 10 åren och vi har varit mycket nöjda med programmet. Har utvecklats dynamiskt och utvecklarna är lyhörda förförbättringsförslag från användarna.”
Psykiater Johan Fredrik Krohn, Bergen


Print Friendly