-A +A
Textstorlek

Programöversikt

KALENDER
Kalendern är ett användbart verktyg för att hålla reda på möten. Du kan snabbt se dina lediga tider och lägga till nya möten. Kalendern har också funktioner för att hålla reda på uppgifter och bokningar.

KALENDER
Kalendern är pedagogiskt utformad och ger en tydlig visning av möten per dag, vecka eller månad. När förhållandena presenteras grafiskt/visuellt är det lättare att hålla reda på bokad tid samt lediga tider. Du väljer ett tidsintervall i kalendern i navigeringsfältet på vänster sida och en lista över schemalagda möten under vald period visas till höger.

Du kan utföra många uppgifter direkt från kalendern. Som exempel har du direkt och enkel tillgång till redovisning, patienten och bokningen.

DETALJER
I den här vyn får vi mer information om varje bokning, såsom journalanteckning, arvodestaxa och inbetalningar som är knutna till bokningen.

Denna funktion passar bra för att överblicka en arbetsdag. Här kan du snabbt kontrollera att arvodestaxor och betalningar är uppdaterade för varje bokning, samt om det finns någon journalanteckning kopplad till besöket. Uppgifter kan snabbt rättas till i denna översikt.

 

Kalender (med “Detaljer”) i PsykBase

PATIENTINTAG
I den här vyn kan du se tider som användaren satt av för nya patienter. Detta är en funktion som främst används i fleranvändarmiljöer. En typisk situation är att flera terapeuter på en klinik snabbt och enkelt kan skriva in sig i kalendern när de har möjligheten att acceptera nya patienter. Patientintag ger också administrativ personal en god överblick över tillgängliga tider.

UPPGIFTER
I “uppgifter” kan användarna visa och skriva ut de uppgifter som ska utföras. Du kan sätta tidsfrister för uppgifter och markera dem som avslutade. Ett användbart verktyg för att planera och komma ihåg de uppgifter som ska utföras. Uppgifter kan också kopplas till patienter eller kontakter. Sådana uppgifter kommer också att visas i patient/- eller kontaktkortet till den berörda personen.

Print Friendly