-A +A
Textstorlek

Programöversikt

RAPPORTER
En viktig fördel med PsykBase är möjligheten till dokumentation av verksamheten. Rapportgeneratorn i PsykBase ger relativt omfattande rapporter om den kliniska verksamheten utifrån registrerad data. Den är flexibel när det gäller tidsramen som det kan rapporteras från.

RAPPORTER PÅ ETT KLICK
I PsykBase är rapporterna redan gjorda när du behöver dem. De är alltid klara i området “Rapporter” som du finner verktygslinjen som ligger längst ner i PsykBase. Allt du behöver göra är att klicka på den rapport du önskar, och eventuellt ändra i urvalskriterierna. Du får en lista över tillgängliga rapporter och genom att klicka dig ner genom listan kommer du att få den färdiga rapporten presenterad. Du kan naturligtvis också skriva ut rapporterna här.

TYPER AV RAPPORTER
Du kan välja ut ett antal rapporter från PsykBase, inklusive rapporter om remiss / väntetid, patientantal (antal nya, i behandling, avslutade, fördelningen av kön, ålder, etc.), bokningsfördelning (antal konsultationer totalt, antal konsultationer fördelat på bokningstyper etc). Du kan också hämta ut bra rapporter på redovisning/resultat.

 

Rapporter

Print Friendly