-A +A
Textstorlek

Programöversikt

DOKUMENT
I dokumentområdet skapas och sparas olika dokument. Det är i dokumentområdet i patientkortet som visar de olika dokumenten till den valda patienten. Detta innebär att du snabbt kan få en överblick över de dokument som rör en viss patient. Motsvarande dokumentområde finner du i kontaktkort.  I tillägg har PsykBase ett dokumentområde som är kopplat till den inloggade användaren som gör det möjligt att visa och skapa dokument som inte är relaterade till en viss patient eller kontakt.

MALLAR
PsykBase levereras med många utmärkta fördefinierade dokumentmallar. Mallarna bidrar till effektiva och standardiserat utformade dokument. Mallarna har en fast mall och innehåller så kallade autotext fält som automatiskt fyller i information som du redan har registrerat i PsykBase. Du finner bland annat mallar för brev, kallelser, väntliste -brev, epikris, rapporter och många andra. Man kan också enkelt skapa egna mallar i PsykBase.

IMPORT OCH EXPORT
Dokument som skapats utanför programmet kan importeras, antingen som dokument eller mallar. Du kan också exportera dokument från PsykBase.

AUTO-TEXTFÄLT
Auto-textfälten i PsykBase kan också användas vid redigering av dokument. Istället för att leta fram eller skriva in information som du redan registrerat kan du snabbt hämta in information med hjälp av auto-text. Dessutom finns möjligheten att fördefiniera vanliga fraser och meningar. I sådana standardiserade formuleringar kan du till exempel sätta ihop auto-textfält med fasta ord. När sådana formuleringar är fördefinierade kan du snabbt hämta dem istället för att skriva information varje gång. Detta är kraftfulla verktyg för att effektivisera dokumentredigering.

PsykBase erbjuder överlägsen dokumenthantering med specifika dokumentområden för patient, kontakt och användare.

Print Friendly