-A +A
Textstorlek

Programöversikt

HUVUDJOURNAL
I huvudjournalen förs den sammanfattande informationen om patientens bakgrund, sjukdomsförlopp, familjesituation, psykiska status och behandling etc. Med andra ord sammanfattar huvudjournalen anamnestiska uppgifter. Huvudjournalen skiljer sig från den löpande journalen genom att innehålla sammanfattande data. Löpande journal är mer av en ”timme för timme” dokumentation av viktiga åtgärder, aktuell information och bedömningar.

EFFEKTIV HANTERING AV INFORMATION
Huvudjournalen är strukturerad som ett verktyg för att samla in viktig information, som effektivt kan föras vidare till dokument eller formulär där informationen är relevant.

Håller man sin huvudjournal uppdaterad kan man enkelt hämta relevant information till sådana handlingar, i stället för att skriva in informationen flera gånger.

I dokumentområdet och på andra platser hittar du “PsykBase autotext” som effektivt hämtar information från huvudjournalen. Du kan också överföra information som du skrivit på en annan plats i programmet, till exempel den löpande journalen, och på så sätt samla viktig sammanfattande information i huvudjournalen.

På detta sätt frigör du värdefull tid!

ANVÄNDARGRÄNSSNITTET
Huvudjournalen är en separat flik på patientkortet. Den är indelad i navigeringsfältet till vänster och ett redigeringsfält till höger. Navigeringsrutan är uppbyggd som en konstruktion av tre nivåer där den översta nivån är behandlingsperioden av patienten. Nästa nivå visar de enskilda huvudjournalskapitlen.

Huvudjournalen består av fördefinierade rubriker som visas beroende på användarens yrke. Utöver dessa kan man själv definiera, redigera och välja att dölja eller visa olika huvudjournalsrubriker.

Text kopplad till varje rubrik skrivs in och visas i ett textredigeringsfönster i den högra rutan. Här har du tillgång till ordbehandling av stavning och grammatik. Som i en normal textbehandlare kan du trycka på Skriv ut eller Förhandsgranska för att skriva ut eller visa utskrift av hela huvudjournalen.

 

Huvudjournal i PsykBase.

Print Friendly