-A +A
Textstorlek

Programöversikt

KONTAKTER
Kontakter är olika samarbetspartners och uppdragsgivare i din professionella verksamhet. I kontaktkortet kan du skapa ett register över personer och institutioner. Tillsammans med startsidan, kalendern och patientkortet utgör kontaktkortet huvudområdet i PsykBase.

VEM SKALL REGISTRERAS SOM KONTAKT?
Remittenter och andra instanser som är inblandade i uppföljningen av patienter, registreras i kontaktkortet  Du kan också registrera andra samarbetspartners och instanser som du utför uppdrag för. Genom att registrera dessa som kontakter har du sedan möjlighet att registrera och fakturera  för konsultationer, vägledningsuppdrag etc. Kontakter kan antingen registreras som “person” eller “institut”. Kontakterna kan organiseras i en hierarki där personkontakter knyts samman med de institutionella kontakterna.

ÖPPNA KONTAKTKORTET
Kontaktkortet öppnas från kalendern, genom att man i verktygslinjen trycker på “Kontakter”. Man kan också öppna kortet genom att högerklicka på en bokning med en kontakt i kalendern och välja ”visa kontakt”. I patientkortet kan du koppla en kontakt till en viss patient, antingen som referens eller som en del av patientens offentliga nätverk. När en kontakt är kopplad till en patient på detta sätt kan du öppna kontaktkortet direkt från patientkortet också.

GRÄNSSNITT
Överst i kontaktkortet finner du en informationslinje. Här visas namnet på den för tillfället valda kontakten. I listan med namn visas registrerade kontakter. Från denna lista kan du snabbt gå till en annan kontakt. Där finns också ett bra sökverktyg för fritextsökningar. Du kan själv välja genom att filtrera vilken typ av kontakt som skall finnas tillgängliga i listan. I filtret kan du exempelvis välja “Institutioner” och listan kommer då endast att visa kontakter som är registrerade som institutioner.

FAKTURERING
Med PsykBase är fakturering av kontakter mycket lätt och nästan oändligt flexibelt.

 

Print Friendly