-A +A
Textstorlek

Programöversikt

PATIENTKORT
Patientkortet i PsykBase ger en komplett översikt över alla uppgifter som registreras för varje patient. Nya patienter registreras först i patientkortet och uppdateras allt eftersom behov uppstår.

ÖPPNA PATIENTKORT
Patientkortet öppnas från kalendern, genom att trycka på “Patientkort” i verktygsfältet eller genom att högerklicka på ett bokat möte i kalendern och välja “Visa patient”.

GRÄNSSNITT
Överst i patientkortet finner du en informationslinje. Bland annat visas här namnet på den patient som är vald i patientkortet. Där visas en lista med namn på registrerade patienter. Från denna lista kan du snabbt bläddra mellan olika patienter. I ”snabblistan” kan du välja “i behandling” som exempel och därmed visas endast patienter som är i den aktiva behandlingsperioden. Under informationslinjen registreras och visas uppgifter om patienten vars namn visas på informationsraden.

OMRÅDEN I PATIENTKORTET
Patientkortet är indelat i områden med olika typer av information som berör den valda patienten. Områdena är uppdelade i flikar vilket gör att du har en god överblick. Du kan snabbt flytta till ett område genom att klicka på motsvarande flik.

 

Print Friendly