-A +A
Textstorlek

Programöversikt

GRUPPER
PsykBase har egna verktyg för att hantera grupper. Dessa är användbara för bland annat att hålla reda på medlemmar i varje grupp, och snabbt kunna hantera bokningar/ registrering av närvaro och journalanteckningar för varje gruppmedlem.

GRUPP DEFINITION
Under grupper inrättat man ett upplägg för varje grupp som du har på behandling. Man sätter bland annat upp tidpunkten för gruppmötet, de patienter som deltar i gruppen och vem som är terapeut, eller assisterande terapeut i gruppen.

REGISTRERA GRUPPBOKNING
När en grupp är förinställd, kan man snabbt registrera bokningar för gruppen, exempelvis per månad eller sex månader i taget. Vid en sådan registrering registreras en övergripande gruppbokning vid den specifika tiden. Bokningen registreras också på varje medlem  i gruppen, så att man kan registrera arvodestaxor och journalanteckningar för varje deltagare.

Efter en gruppsession kan också registrera närvaro. Du väljer tidspunkt för gruppen. En lista visar alla medlemmar i gruppen och du kan omedelbart bocka för dem i gruppen som var närvarade på den aktuella sessionen. För deltagare som inte närvarat registreras “ej närvarande”.

JOURNAL
Från gruppdialogrutan har du tillgång till en gruppjournal som skall behandla/dokumentera processen i gruppen generellt. Du kan också öppna varje gruppmedlems journal direkt från gruppområdet.

 

 

Print Friendly