-A +A
Textstorlek

Programöversikt

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

PsykBase är användarvänligt med enkel och direkt tillgång till alla viktiga funktioner. PsykBase är logiskt utformat och kräver inte omfattande datorkunskap eller utbildning. PsykBase har fyra huvudområden, varifrån du kan arbeta: Startsidan, Kalendern, Patientkortet och Kontaktkortet. Uppdelningen i huvudområden ger en bra översikt.

STARTSIDA
Startsidan ger omedelbar information om dagens händelser, ogjorda uppgifter och andra saker du behöver komma ihåg.

KALENDER
PsykBases kalender ger en bra överblick över dina möten på en vald dag, vecka eller månad. Möten kan också snabbt och enkelt registrera här.

Här har du också lätt tillgång till all information som är relaterad till bokningen såsom löpandejournal, räkningar eller kallelse.

Kalendern i PsykBase

VERKTYGS FÄLT
Längst ner på skärmen, här har du alltid tillgång till ett verktygsfält med centrala och ofta använda funktioner.

EFFEKTIV OCH TIDSBESPARANDE
“Om du har du skrivit något en gång så behöver du inte skriva det igen.”

Vi har lagt stor vikt på att PsykBase skall vara ett tidsbesparande och ett effektivt verktyg. Därför finns det avancerade funktioner som automatiskt hjälper dig med olika uppgifter. Data som lagts in tidigare fylls i per automatik i exempelvis dokument och blanketter. Standardvärden och adresser fylls snabbt i per automatik istället för att du behöver skriva manuellt. Rapporter över din verksamhet finns alltid tillgängligt med ett enda klick.

Print Friendly