-A +A
Textstorlek

Programöversikt

LÖPANDE JOURNAL
Löpande journal används för att dokumentera det löpande arbetet i samband med varje patient. Här dokumenteras viktigt innehåll i kontakten såsom åtgärder, observationer och bedömningar. Varje anteckning i den löpande journalen kopplas till en bokning i kalendern. Bokningen kan vara ett besök, telefonkontakt, samverkansmöte etc.

TILLGÅNG TILL DEN LÖPANDE JOURNALEN
Den löpande journalen finns tillgänglig från olika platser i PsykBase. I bokningsöversikten i patientkortet, som visar alla möten för den valda patienten, visas journal-anteckningen från den markerade bokningen. Motsvarande tillgång till journalen finner du i den detaljerade bokningsöversikten i kalendern. I kalendern kan du också högerklicka på en bokning för en patient och öppna hela journalen. Du kan även öppna hela journalen från bokningsöversikten i patientkortet. Patientjournalen visas då i en separat kronologisk journalöversikt.

JOURNAL DIALOG
Löpande journaldialog samlar alla bokningar registrerade på patienten med tillhörande journal-anteckningar.  Du kan lägga till, redigera, visa och eventuellt godkänna journal-anteckningen för varje bokning. Du kan också skriva ut eller visa en fullständig presentation av hela journalen av en patient. Området ger tillgång till funktioner ordbehandlingsprogram som stavningskontroll.

GODKÄNNANDE AV JOURNAL-ANTECKNINGAR
Godkännande av journalanteckningen innebär att man bekräftar att anteckningen är färdigredigerad och kan låsas. Efter godkännande är det inte längre möjligt att öppna och ändra anteckningen. Det är ett myndighetskrav att godkända journalanteckningar blir låsta. I PsykBase kan journalansvarig återkalla godkännandet. Man godkänner (låser) / återkalla godkännandet genom att klicka på “Godkänna” / “återkalla godkännande”. Varje redigering av låst dokument samt förändring av journalanteckning loggförs i systemet. Även om ett dokument är låst efter godkännande kan du kopiera text från din anteckning. PsykBase har i fleranvändarmiljöer också funktionen”vidimering” av journaler som innebär att man måste vara två som signerar.

LOGGNING AV PÅGÅENDE JOURNAL
PsykBase loggar automatiskt alla ändringar i en löpande journal. Loggen visas i journaldialogen. För varje anteckning som skapas, ändras eller godkänns loggas namn och tidpunkt.

 

Löpande journal i PsykBase

Print Friendly