-A +A
Textstorlek

PsykBase

Allmänna råd om säkerhet och personuppgiftsansvar

Som vårdgivare är ansvaret för personuppgifter omfattande och säkerhetskraven tydliga.
Att hålla sig själv ajour 0ch uppdaterad på myndigheternas regler och föreskrifter är viktigt men tar mycket tid. Med PsykBase som personuppgiftsbiträde kan du vara trygg med att säkerheten efterföljs enligt datainspektionens allmänna råd om säkerhet.

Vi arbetar med att hålla oss uppdaterade dagligen medans du som behandlare kan lägga fokus på att hjälpa människor genom din profession.

Datainspektionens faktabroschyr
Allmänna råd – Säkerhet

 

 

 

Print Friendly