-A +A
Textstorlek

PsykBase

Personuppgiftsbiträde

I detta sammanhang är personuppgiftsbiträdet den som lagrar personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning (3 § personuppgiftslagen).

ASPIT Sverige AB ingår ett så kallat “personuppgiftsbiträdesavtal” med samtliga vårdgivare som använder sig av PsykBase.
Detta är lagstadgat och till för att skydda dig som användare.

I avtalet föreskrivs det dock att vi som personuppgiftsbiträde bara får behandla personuppgifterna i enlighet med dig som personuppgiftsansvarigs instruktioner och att vi som biträde måste vidta de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda uppgifterna.

Du som användare av PsykBase kan vara trygg med att regler och lagar efterföljs.

Datainspektionens faktablad
Personuppgiftsansvar

Print Friendly