-A +A
Textstorlek

Länkar

 

Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.
Senaste versionen av SOSFS  2008:14 (uppdateras under 2013, se föreläsningar och kurser för mer information)Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen. Patientdatalagen trädde i kraft 2008 och ersatte då vårdregisterlagen och patientjournallagen.Ipeer använder endast kända och välrenommerade partners, såsom Cisco, Dell, HP, IBM, Fortinet och Skanova för att säkerställa drift och möjlighet att leverera högkvalitativa tjänster.ASPIT AS leverar IT-Drift i Norge och är ASPIT Sverige ABs moderbolag.


 

 

 

 

Svenska Psykologförbundet


 

 

 

Beteendeterapeutiska föreningen


 

 

 

Riksföreningen Psykoterapi Centrum


 

 

 

 

 


 

 

 

 

Svenska Psykiatriska Föreningen


Print Friendly